HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

27/09/2021, 15:10 PM

Để ứng tuyển, Ứng viên điền thông tin vào file Mẫu đơn ứng tuyển và gửi đến email tuyendung@tbmt.com.vn.

Ứng viên tải file tại đây.

 

 

Ý kiến bạn đọc

Các Ứng tuyển khác